Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134337
Title: Pensamiento reflexivo de los estilos de comunicación interpersonal en el ámbito asistencial/ Pensament reflexiu dels estils de comunicació interpersonal en l’àmbit assistencial
Author: Puig Llobet, Montserrat
Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Comunicació
Ensenyament reflexiu
Infermeria
Issue Date: 3-Jun-2019
Abstract: Aquest document és un recull de situacions viscudes en l’àmbit clínic-assistencial, narrades en molts casos en primera persona, que fan referencia a algun dels principals estils de comunicació interpersonal: assertiu, passiu i/o agressiu. El material que es presenta està subjecte a diferents tipus d’anàlisis. Es pot donar el cas de que algunes situacions exposades puguin ser interpretades en un sentit diferent al objectiu inicial del autor. En qualsevol cas, el valor central és disposar de exemples aplicats per generar debat i anàlisis de estils de comunicació/relació interpersonal. Explicar situacions personals no es fàcil. Cal entendre aquest treball com una aportació “generosa” dels autors. Per tant, tots aquells que utilitzin algun material d’aquesta publicació han de partir de la base de que és un exercici docent per utilitzar en el context i amb finalitat formativa. Les situacions han estat laborades pels estudiants de primer curs del Màster de Lideratge i Gestió d’ Infermeria de l’any acadèmic en curs. Cada situació configura un capítol i està estructurada en els següents apartats: estil de comunicació, descrpció de la situació, resolució de la situació i elements que identifiquen l’estil de comunicació (verbals i no verbals). Les coordinadores hem fet una tasca de conducció i canalització de les situacions aportades per els estudiants però en cap cas s’ha fet cap tipus de correcció. Per tant, la responsabilitat de cada capítol es del propi autor/a. I en tots els casos, els noms i les persones a que es fa referencia en les situacions narrades son ficticis. D’altra banda, s’han acceptat dos idiomes: català i castellà.
URI: http://hdl.handle.net/2445/134337
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pensament reflexiu dels estils de comunicació interpersonal en l’àmbit assistencial.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons