Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13862
Title: 10 anys de radiosondatge de Barcelona: control de qualitat de dades
Author: Abellán Villardón, Esteban
Keywords: Observacions meteorològiques
Instruments meteorològics
Control de qualitat
2000-2009
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Treballs de fi de màster
Meteorological observations
Meteorological instruments
Quality control
2000-2009
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Master's theses
Bellido
Issue Date: 5-Oct-2010
Abstract: La finalitat del document que es presenta és realitzar un exhaustiu control de qualitat de les dades mesurades a l'estació de radiosondatge de Barcelona al llarg d'una dècada (2000-2009). Alguns filtres implementats per Durre et al. (2008) en el projecte IGRA (Integrated Global Radiosonde Archive) i d'altres d'elaboració pròpia, es posaran en pràctica a la base de dades de l'estació 08190. Un cop els valors erronis són eliminats o corregits, segons els casos, es presenta la sèrie termomètrica d'aquests darrers deu anys així com la correlació amb la base de dades de reanàlisi d'NCEP (National Centers for Environmental Predicition).
The main aim of this dissertation is to implement a robust quality control of the data obtained from the Barcelona rawinsonde station throughout a decade (2000-2009). Some checks used by Durre et al. (2008) in the IGRA (Integrated Global Radiosonde Archive) project and others created by myself will be used at 08190 station data set. When erroneous values are either deleted or corrected, depending on the case, the clear data set is shown as well as its comparison with the data set of reanalysis by NCEP (National Centers for Environmental Prediction).
Note: Màster en Meteorologia
URI: http://hdl.handle.net/2445/13862
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABELLAN-10 anys de radiosondatge de Barcelona. Control de qualitat de dades'.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons