Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13964
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). Benavarri1
Author: Carrera i Sabaté, Josefina
Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Lingüística
Català parlat
Català nord-occidental
Dialectologia
Benavarri (Aragó)
Linguistics
Spoken Catalan
North Western Catalan
Dialectology
Issue Date: 15-Oct-2010
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant de Benavarri que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
It is part of: Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental
URI: http://hdl.handle.net/2445/13964
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MLGM_Benavarri_MP3.mp3Arxiu de so6.5 MBaudio/basicView/Open
COD_Benavarri1_Fon.pdfTranscripció fonètica53.81 kBAdobe PDFView/Open
COD_Benavarri1_For.pdfTranscripció fonoortogràfica29.18 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons