Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13965
Title: Corpus Oral Dialectal (COD). El Pont de Suert
Author: Carrera i Sabaté, Josefina
Viaplana, Joaquim, 1942-
Keywords: Lingüística
Català parlat
Català nord-occidental
Dialectologia
Pont de Suert (Catalunya)
Linguistics
Spoken Catalan
North Western Catalan
Dialectology
Issue Date: 15-Oct-2010
Abstract: Aquest document conté la transcripció fonètica, la fonoortogràfica i l'arxiu de so d'un fragment de conversa lliure amb un informant del Pont de Suert que forma part del Corpus Oral Dialectal (COD). El COD és un component del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit pel grup de recerca Grup d'Estudi de la Variació (GEV) amb la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB (http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB (http://www.ub.edu/cccub).
It is part of: Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental
URI: http://hdl.handle.net/2445/13965
Related resource: http://www.ub.edu/cccub/
Appears in Collections:Corpus Oral Dialectal (COD)
Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHP_ElPontdeSuert_MP3.mp3Arxiu de so7.22 MBaudio/basicView/Open
COD_ElPontdeSuert_Fon.pdfTranscripció fonética293.9 kBAdobe PDFView/Open
COD_ElPontdeSuert_For.pdfTranscripció fonoortogràfica143.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons