Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/14325
Title: Applet de polarització de la llum i lleis de Fresnel
Author: Andilla i Salla, Jordi
Carnicer González, Arturo
Ferrer Borrull, Josep
Francisco Moneo, J. Ramón de
Juvells Prades, Ignacio
Martín Badosa, Estela
Pleguezuelos Aguilera, Encarnación
Tudela Fernández, Raúl
Mas Soler, Josep
Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Keywords: Òptica física
Polarització (Llum)
Java (Llenguatge de programació)
Issue Date: 15-Nov-2010
Abstract: En aquesta aplicació s'estudia la polarització de la llum i els canvis que pateix en la seva reflexió i refracció en medis isòtrops. Es mostra com aconseguir els diferents estats de polarització de la llum a partir de la superposició de dues ones planes i s'estudien els coeficients de Fresnel quan una ona incideix sobre la superfície de separació de dos medis, siguin dielèctrics o conductors.
Note: Pertany a JOptics, un conjunt de recursos docents dirigits a l'aprenentatge de l'òptica física en l'àmbit universitari en el marc dels ensenyaments de Física o la titulació en Òptica i Optometria. http://www.ub.edu/javaoptics/index-ca.html
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/14385 ; i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/14642
URI: http://hdl.handle.net/2445/14325
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/14385
http://hdl.handle.net/2445/14642
http://www.ub.edu/javaoptics/index-ca.html
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polar.jarFitxer Jar145.34 kBapplication/java-archiveView/Open
polar_ca.htmlPantalla d'inici1.96 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons