Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/14328
Title: Applet d'òptica de Fourier
Author: Andilla i Salla, Jordi
Carnicer González, Arturo
Ferrer Borrull, Josep
Francisco Moneo, J. Ramón de
Juvells Prades, Ignacio
Martín Badosa, Estela
Pleguezuelos Aguilera, Encarnación
Tudela Fernández, Raúl
Mas Soler, Josep
Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica
Keywords: Òptica física
Òptica de Fourier
Java (Llenguatge de programació)
Issue Date: 15-Nov-2010
Abstract: En aquest programa es poden realitzar diferents operacions de processament d'imatges en el camp de l'òptica de Fourier. Es poden calcular i visualitzar la transformada de Fourier d'un objecte i la convolució entre dues imatges. També es poden simular el correlador de Vander Lugt (filtre adaptat, de fase i invers) i el correlador de transformades conjuntes (espectre de potència lineal i binari)
Note: Pertany a JOptics, un conjunt de recursos docents dirigits a l'aprenentatge de l'òptica física en l'àmbit universitari en el marc dels ensenyaments de Física o la titulació en Òptica i Optometria. http://www.ub.edu/javaoptics/index-ca.html
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/14388 ; i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/14623
URI: http://hdl.handle.net/2445/14328
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/14388
http://hdl.handle.net/2445/14623
http://www.ub.edu/javaoptics/index-ca.html
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fourier.jarFitxer Jar148.41 kBapplication/java-archiveView/Open
fourier_ca.htmlPantalla d'inici1.94 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons