Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143504
Title: Sistemes d’Informació Geogràfica en el Sector Assegurador
Author: Plana Güell, Irene
Director/Tutor: Esclusa Rof, Josep
Keywords: Sistemes d'informació geogràfica
Assegurances
Empreses
Treballs de fi de màster
Geographic information systems
Insurance
Business enterprises
Master's theses
Issue Date: 2011
Series/Report no: 088
Abstract: En aquesta tesis analitzarem l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) dintre de l’àmbit de l’empresa actual, fent especial èmfasi en l’empresa asseguradora. En primer lloc farem un estudi preliminar del funcionament dels SIG i veurem que permeten combinar les dades geogràfiques amb les dades de l’empresa, per llavors visualitzar-ho en mapes de fàcil comprensió i interpretació. En segon lloc, i com a objectiu principal, veurem com les companyies asseguradores poden fer d’aquests sistemes un element principal dels seus negocis, permetent visualitzar i analitzar més acuradament el risc, que sol tenir una forta correlació amb les dades espacials. Finalment veurem el avantatges que l’anàlisi geogràfic ens ofereix en àrees com la subscripció o avaluació del risc, la tarificació, les vendes, el marketing i la gestió de sinistres.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2010-2011, Tutor: Josep Esclusa Rof
URI: http://hdl.handle.net/2445/143504
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-088_Plana.pdf15.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.