Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144421
Title: Del llibre manuscrit al llibre imprès. La confecció del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial
Author: Hernando Delgado, Josep
Keywords: Història del llibre
Catalunya
History of the book
Catalonia
Issue Date: 2002
Publisher: Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract: Qui escrivia els llibres i per a qui?1 Quins llibres escrivia? Qui confeccionava els llibres? Amb què es feien els llibres i com? Qui els enquadernava? Com els enquadernava i per a qui? Qui feia la tasca d'intermediació entre uns i altres? Els mateixos interrogants podrien fer-se, ,mutatis mutandis', en parlar del llibre imprès. La bibliografia existent sobre el llibre medieval, manuscrit i imprès, continua creixent i ja és tan abundosa que comença a ésser una tasca força feixuga poder abastar-la. Tanmateix, quan hom esguarda els estudis sistemàtics i de síntesi sobre el llibre en un periode de temps, d'un segle, per exemple, troba a faltar l'estudi del llibre des del vessant de la confecció o producció. Això es deu a la tipologia de fonts usades, sobre tot els inventaris ,post mortem' i, en molt menor nombre, els testaments. En el cas dels estudis sistemàtics sobre períodes de temps a partir de la presència de la impremta, la tasca feta per J. Rubió i Balaguer, amb la col·laboració inestimable de J. M. Madurell, ha facilitat el treball fet pels autors de les síntesis en tesis doctorals, algunes de les quals no aporten cap document inèdit sobre el tema de la confecció i/o producció del llibre...
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/296821
It is part of: Arxiu de Textos Catalans Antics, 2002, num. 21, p. 257-603
URI: http://hdl.handle.net/2445/144421
ISSN: 0211-9811
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
580187.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons