Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/144423
Title: Heretgies «bohemites» als comtats de Rosselló i Cerdanya (any 1434)
Author: Hernando Delgado, Josep
Keywords: Inquisició
Història medieval
Catalunya
Teologia
Inquisition
Medieval history
Catalonia
Theology
Issue Date: 2009
Publisher: Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract: Si tenim present que la presència del notari era indispensable en el cas dels processos i també en aquells que generà l'actuació del Sant Ofici de la Inquisició (Sanctum Officium Inquisitionis Haereticae Pravitatis), res d'estrany l'existència de documentació relacionada amb la Inquisició en els protocols notarials: actes dels processos contra acusats d'heretgia, actes de les actuacions de l'Inquisidor contra una conversa, nomenaments per part dels Inquisidors Generals de subdelegats o comissaris o vicaris, nomenament també de procuradors per a les tasques relacionades amb l'ofici d'Inquisició, actes de les apel·lacions presentades pels acusats, nomenaments de procuradors per part dels acusats. Documentació notarial que és complement d'aquella documentació que conté processos o causes.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3000.01.22
It is part of: Arxiu de Textos Catalans Antics, 2009, num. 28, p. 641-660
URI: http://hdl.handle.net/2445/144423
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3000.01.22
ISSN: 0211-9811
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
580202.pdf119.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons