Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146102
Title: El bagul dels llibres: 8. Catecismes de química
Author: Álvarez, Santiago (Álvarez Reverter)
Keywords: Llibres
Química
Catecismes
Books
Chemistry
Catechisms
Issue Date: 2013
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Els catecismes són llibres que es caracteritzen per plantejar un corpus de doctrina en forma de preguntes i respostes. Aquest estil es va aplicar sovint a llibres per a l'ensenyament de la química al llarg del segle XIX. En aquesta secció es presenta una panoràmica dels llibres catequètics relacionats amb la química intentant situar-los en el context dels llibres d'altres camps que fan servir aquest estil, des de l'antiguitat fins als nostres dies. In general terms, catechisms are books for instruction in a doctrine based on a series of questions and answers. This format was often used in books for the teaching of chemistry in the 19th century. This issue of the Book Chest presents an overview of chemistry-related catechisms, seeking to place them in the wider context of the books in a diversity of fields that have used this literary style from ancient times to the present.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=20733
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2013, vol. 12, p. 83-88
URI: http://hdl.handle.net/2445/146102
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693428.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons