Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146971
Title: Conciliació? Més bé malabarismes. Un toc de realitat davant la utopia
Author: Vidal Escrivà, Eva
Director/Tutor: Vega Felgueroso, Telma
Keywords: Estudis de dones
Estudis de gènere
Conciliació de la vida familiar i laboral
Dret del treball
Seguretat social
Treballs de fi de màster
Women's studies
Gender studies
Conciliation of professional and family life
Labor laws and legislation
Social security
Master's theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: Tal com estableix l’art.9.2 de la CE els poders públics tenen l’obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups siguin reals i efectives, i moure els obstacles que impedeixin el seu efectiu desenvolupament. Tanmateix, les preguntes plasmades fan plantejar-se si realment aquest precepte s’està complint, ja no pel que fa a implantar drets al respecte, sinó d’informar sobre la seva existència i així promoure’ls. De fet, especialistes com Ballester (1994), Lousada (2018) fa temps que adverteixen que cal prestar atenció a aquest article. Mentiria si digués que no va estar en la meva ment fer el treball sobre aquestes qüestions, de fet així va començar. Però, fent les entrevistes vaig poder observar que cal fer un pas previ, i preguntar-se si realment la gent coneix tots aquests drets sobre els quals es teoritza, i en si mateixa la teoria que s’ha construït envers ells. Arran d’aquesta reflexió es va fixar un objectiu general: Analitzar si existeix una desconnexió entre tot allò que exposen els drets envers la conciliació, i allò que coneix i necessita la gent. A partir d’aquí es van fixar tres objectius específics: a) Analitzar si la gent està informada sobre els seus drets. b) Estudiar que determina les decisions de la gent. c) Analitzar si aquesta possible desconnexió incrementa els efectes negatius en l’àmbit de la seguretat social, i per tant al seu benestar futur.
Note: Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, any: 2018-2019, Tutora: Telma Vega Felgueroso
URI: http://hdl.handle.net/2445/146971
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Vidal_Escrivà_Eva.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
TFM_Annexos_Vidal_Escriva_Eva.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons