Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/147059
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50)
Author: Carrillo, Empar
Ferré Codina, Albert
Illa Bachs, Estela
Mercadé López, Arnau
Keywords: Cartografia de la vegetació
Cartografia digital
Fitogeografia
Biogeografia
Catalunya
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Catalonia
Issue Date: 2018
Abstract: Aquest mapa és resultat de la fusió en un sol document cartogràfic de tota la sèrie del Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 (MVC50), elaborat durant més de tres dècades sota la coordinació del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte de fusió ha comportat la unificació de les llegendes originals, l’establiment de solucions de continuïtat en les àrees de contacte dels mapes originals, i l’homogeneïtzació dels criteris generals d’interpretació de les unitats de vegetació presents al territori. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
URI: http://hdl.handle.net/2445/147059
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MapaVegetacioCatalunya_50mil_2018.pdf546.6 kBAdobe PDFView/Open
MVC50_llvp_250mil.jpg114.66 MBJPEGThumbnail
View/Open
MVC50mil.zip228.9 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons