Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148503
Title: Una tècnica decorativa ilergeta singular: els vasos modelats a mà amb figuracions en relleu del Tossal de les Tenalles (Sidamon)
Author: Garcés i Estalló, Ignasi
Keywords: Ibers
Ceràmica
Arqueologia
Iberians
Pottery
Archaeology
Issue Date: 14-Nov-2013
Publisher: Centre de Recerques del Pla d'Urgell Mascançà
Abstract: [cat] Entre les dades que proporciona la revisió de les excavacions arqueològiques efectuades l'any 1915 en el poblat ibèric del Tossal de les Tenalles (Sidamon) destaquen uns fragments ceràmics modelats a mà que contenen decoracions humanes i zoomorfes en relleu. Malgrat la seva singularitat, aquestes ceràmiques han restat pràcticament inèdites. Aquesta tècnica decorativa no és exclusiva d'aquest jaciment, però assoleix aquí, ara per ara, la seva mostra més destacada, que esdevé una raresa en el conjunt de la cultura ibèrica. La solució decorativa seguida pot relacionar-se amb manifestacions decoratives ilergets en altres suports i aportar una mica més de llum al coneixement de la seva cultura.
[eng] Among the data provided by the review of archaeological excavations in 1915 in the Iberian settlement of the "Tossal de les Tenalles" (Sidamon) highlight some hand modeled pottery fragments containing human and zoomorphic decorations in relief. Despite its uniqueness, these ceramics have remained virtually unpublished. This decorative technique is not unique to this archaeological site, but it reaches here, by far its most prominent example. Although the human figure Iberian art is rare north of the river Ebro, the decorative solution used here can relate Ilergetes decorations used in other media, and bring a little more light to the knowledge of their culture.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Mascanca/article/view/274380
It is part of: Mascançà, 2013, num. 4, p. 67-76
URI: http://hdl.handle.net/2445/148503
ISSN: 2013-9462
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629487.pdf603.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.