Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148779
Title: Situació i avaluació de l’oferta pública en biblioteques a Catalunya
Author: Castán García, Júlia
Director/Tutor: Somoza Fernández, Marta
Keywords: Funcionaris
Mercat de treball
Biblioteques
Catalunya
Treballs de fi de grau
Public officers
Labor market
Libraries
Catalonia
Bachelor's theses
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: Estudi de l'oferta pública de caràcter fix o temporal per a bibliotecaris (o denominacions similars amb tasques total o parcialment equivalents) amb formació universitària per a treballar en biblioteques a Catalunya. S'analitzen amb profunditat les dades provinents del CIDO (Cercador d'Informació de Diaris Oficials) referents a ofertes de feina en biblioteques de l'administració pública per a titulats universitaris entre els anys 2002 i l'1 d'abril de 2019. També s'ha buscat les futures oposicions pendents de convocar que han sortit en oferta pública. Inclou dues revisions bibliogràfiques, una per explicar el funcionament dels processos selectius en l'administració pública i l'altra per trobar i descriure recursos per a preparar i estudiar oposicions. Els resultats mostren que entre el 2002 i el 01/04/2019 la majoria de places han estat per a biblioteca pública (68%), a la provínicia de Barcelona (84%), per a contractes permanents (62%), per al grup de titulació A2 (91%), per a funcionaris (47%), per a graduats en Informació i Documentació (69%) i amb un procés selectiu basat en concurs-oposició (55%). La durada mitjana dels processos de selecció és de 7 mesos. Després dels anys de crisis, el número d'ofertes de feina està augmentant i augmentarà més en un futur, ja que, en data de 31 de maig de 2019 hi ha 194 places d'oferta pública pendent de convocar-se.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Marta Somoza Fernández
Podeu consultar les dades associades al TFG a la url que trobareu al camp "recurs relacionat"
URI: http://hdl.handle.net/2445/148779
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/148818
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_JuliaCastan_Def2.pdf10.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons