Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15062
Title: Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya
Author: Badell, Joan Isidre
Director/Tutor: Rovira, Cristòfol
Keywords: Pàgines web
Museus
Catalunya
Treballs de fi de màster
Web sites
Museums
Catalonia
Master's theses
Issue Date: 2009
Abstract: El projecte de Visibilitat de llocs web de museus de Catalunya vol reflectir quina és la realitat i la situació actual d'aquestes institucions culturals a casa nostra. El projecte agafa els estudis dels anys 2006 (Monistrol 2006) i 2008 (Rovira 2008) per fer-ne un de nou el 2009. L'objectiu general és comprovar primer de tot quina ha estat l'evolució en el darrer any, 2008-2009. A partir d'aquesta primera comparació establir els rànquings de quins museus han augmentat i quins han estat els que han perdut enllaços, tant en valors absoluts com en percentatge. Aquesta mida ens permetrà relacionar els resultats obtinguts amb els criteris i recomanacions de bones pràctiques professionals per a webmasters i administradors de web. Per poder valorar en la seva justa mida la situació de les webs dels nostres museus cal establir la comparativa amb d'altres. Per aquesta raó el projecte ha creat tres grups de control: el grup de control més proper, vint museus d'Espanya; el següent en escala geogràfica, però altament importants, els quinze museus més importants d'Europa i finalment el tercer grup de control, els que tenen en la seva url el domini .museum. Les comparacions ens donen una perspectiva i situació real dels nostres vers aquests. Crec que ens obre una interessant sessió de reflexió. La comparativa del darrer any era la que més ens interessava, però sense oblidar les dels altres períodes possibles: 2006 - 2008 i 2006 - 2009 que aporten dades interessants i visualitzen esplèndidament l'augment tan significatiu en visibilitat del darrer any, superior al 200%. Però en xifres absolutes molt lluny encara d'Espanya i Europa. No obstant es veu que alguns museus, bàsicament els importants, estan força implicats en el desenvolupament i aplicació d'internet com a eina, no només de pura informació amb els ciutadans, sinó integrada com un servei essencial per al museu i per millorar el nombre de visites presencials. És un debat obert, i ha estat enriquidor que durant el projecte s'hagi publicat una entrevista a l'ex director del Metropolitan de Nova York, o el debat sobre el tancament del Museu Militar de Barcelona. És remarcable l'èxit d'alguns museus locals i comarcals que obtenen excel·lents resultats. Per acabar el sumari, comentar-vos que tal i com dic en les conclusions finals, crec que el projecte ha assolit els objectius que s'havia marcat.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals UB-UPF, curs 2008-2009. Tutor: Dr. Cristòfol Rovira (UPF)
URI: http://hdl.handle.net/2445/15062
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFE_JoanIsidre_Badell.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons