Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151298
Title: Aprendre a escoltar música. Guia bàsica per aprofundir en l’escolta d’obres musicals
Author: Brugarolas, Oriol, 1979-
Keywords: Aprenentatge
Música
Escolta (Psicologia)
Issue Date: 26-Feb-2020
Abstract: Un dels propòsits de l’assignatura "Història de la música en l’època contemporània" del grau d'Història de l'Art és dotar a l’alumne de les eines i recursos bàsics que li permetin una comprensió del fet sonor de forma global (entenent per fet sonor, qui i com produeix el so, qui el rep i com el rep: compositors, intèrprets, públic, concert, sales de concert, crítics, professors, etc.). Un altre dels propòsits de l’assignatura és que els alumnes adquireixin una escolta activa, és a dir, que prenguin consciència del que s’està escoltant: aprendre a escoltar una obra musical seguint una metodologia concreta. El present document "Aprendre a escoltar música. Guia bàsica per aprofundir en l’escolta d’obres musicals", és el material docent del seminari que s'imparteix de la matèria abans explicitada. El seminari en qüestió consta de 3 sessions d’una hora i mitja cadascuna, té com a objectiu prendre consciència de la importància de l’escolta activa en la música i proporcionar les eines bàsiques per a intensificar i aprofundir en l’escolta musical. Al llarg del Grau d’Història de l’Art, les diverses matèries van dotant als estudiants dels elements tècnics de diversos llenguatges artístics (pintura, escultura, arquitectura, gravat, cinema, teatre, etc.) que permeten afinar i aprofundir la mirada, la reflexió, l'anàlisi i la comprensió de l’objecte d’estudi i, en definitiva, permet gaudir molt més d’allò que s’està mirant, observant i analitzant. I la matèria de música junt amb les seves hores de seminari també inclou i contempla l’adquisició per part de l’alumne dels elements tècnics de la música i pautes d’escolta musical per aconseguir un major coneixement d’allò què s’està escoltant. El seminari s’estructura en dues parts: 1. Elements bàsics (o tècnics) de la música; i, 2. guia bàsica d’audició musical.
Note: Seminari de l’assignatura Història de la Música en l’època contemporània
URI: http://hdl.handle.net/2445/151298
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aprendre a escoltar música.pdfAprendre a escoltar música. Guia bàsica per aprofundir en l’escolta d’obres musicals4.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons