Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152878
Title: Mapa dels àmbits i d'actuacions de la pedagogia
Other Titles: Webquest de l'assignatura "Professionalització i Sortides Laborals" de 1r curs del Grau de Pedagogia. Facultat d'Educació, UB.
Author: Fuertes i Alpiste, Marc
Keywords: Pedagogia
Inserció laboral
Professionalització
Issue Date: 27-Mar-2017
Publisher: Marc Fuertes Alpiste
Citation: Fuertes Alpiste, M. (27 de març de 2017). Mapa dels àmbits i d'actuacions de la pedagogia. Webquest. Recuperat de: http://webquest.ub.edu/site/810-mapa-dels-ambits-i-dactuacions-de-la-pedagogia-2/
Abstract: Aquesta webquest és una activitat d’indagació de l’assignatura “Professionalització Sortides Laborals” de 1r curs del Grau de Pedagogia (Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona). Està pensada per un grup classe de mida mitjana (uns 50 alumnes). En funció de l’alumnat el nombre d’integrants de cada grup haurà de variar i això pot afectar al repartiment de rols. Els Continguts que aborda son: 1. Competències transversals per a l’exercici de la professió de pedagog en qualsevol situació de treball: habilitats de comunicació, habilitats de relació interpersonal, coneixement de si mateix. 2. Sortides professionals del pedagog. Característiques dels diversos àmbits professionals. Perfils professionals exigits en el món laboral. 3. Itinerari curricular. Els objectius que pretén assolir son: 1) Explorar diferents àmbits de la pedagogia i familiaritzar-se amb diferents perfils relacionats que desenvolupa la figura del pedagog/a. 2) Conèixer el ventall de sortides professionals del pedagog/a. 3) Ser conscient de les competències necessàries per desenvolupar la funció professional en diferents àmbits.
Note: Trobareu l'enllaç al recurs al camp recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/152878
Related resource: http://webquest.ub.edu/site/810-mapa-dels-ambits-i-dactuacions-de-la-pedagogia-2/
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Webquest_PSL_1_Marc_Fuertes.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons