Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/155234
Title: Disseny i avaluació d'un programa de competències socials per a joves en la gestió positiva de conflictes
Author: Luna González, Esther
Blasco Romera, Cristina
Folgueiras Bertomeu, Pilar
Lozano Fernández de Pinedo, Pilar
Marín, Sara
Palou Julián, Berta
Panchón i Iglesias, Carme
Sabariego Puig, Marta
Keywords: Intervenció educativa
Joves
Gestió de conflictes
Educational intervention
Youth
Conflict management
Issue Date: 2015
Publisher: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya
Abstract: Aquesta recerca s'emmarca en el context de la intervenció educativa en la jurisdicció de menors amb la finalitat d'incorporar als joves en els seus propis processos d'aprenentatge perquè arribin a aconseguir un desenvolupament integral i una reincorporació positiva a la societat. Aquesta tasca implica preparar als joves per al compromís ètic i social, requerint que els joves entenguin la realitat que els envolta i puguin actuar en ella de manera responsable i competent.La incorporació de les persones infractores als seus propis processos d'aprenentatge assegura, per una banda, que aquestes assumeixen els seus compromisos en l'acció educativa i, per altra, que els professionals realitzin un acompanyament socioeducatiu per tal de possibilitar les condicions necessàries (personals, familiars i de l'entorn) per progressar. En aquest sentit la figura de l'educador a justícia juvenil és una peça clau que pot contribuir al desenvolupament socioemocional dels joves, donant suport i motivant a l'adolescent davant la presència de dificultats i de reptes, identificant aquells comportaments prosocials per reforçar-los, així com detectant aquelles necessitats per tal de donar-hi resposta. De la mateixa manera la intervenció de l'educador en medi obert permet donar-hi un tracta-ment multifocal a l'acció educativa centrada en el jove al trobar-se en coordinació amb altres agents (professorat, família, centres residencials d'acció educativa, etc.) que a la vegada també procuren el foment de l'aprenentatge en competències per a la resolució positiva de dificultats i conflictes.
Note: Reproducció del document publicat a: http://cejfe.gencat.cat/ca/publicacions/destacats-recerca/invesbreu/en-linia/invesbreu-69/
It is part of: Invesbreu, 2015, num. 69, p. 5-8
URI: http://hdl.handle.net/2445/155234
ISSN: 1138-5014
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
692295.pdf94.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons