Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/155358
Title: Noticiari: Archaeological automatic interpretation and documentation of ceramics - Archaide (693548)
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Madrid i Fernández, Marisol
Keywords: Restes arqueològiques
Ceràmica
Classificació
Bancs de dades
Humanitats digitals
Antiquities
Pottery
Classification
Data libraries
Digital humanities
Issue Date: 2016
Publisher: Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Abstract: la classificació automàtica de la cerà- mica mitjançant la seva digitalització automàtica significaria una revolució en la pràctica arqueològica, en els seus comportaments i en les seves expec- tatives, que representaria un estalvi econòmic i de temps, però que també facilitaria l'accés i l'explotació digital del patrimoni. Així, aquest projecte pretén contribuir a proporcionar una aproxi- mació innovadora i una infraestructura per a donar suport al procés d'interpre- tació arqueològica.
Note: Reproducció del document publicat a: https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/publicacions/quarhis-12-quaderns-darqueologia-i-historia-de-la-ciutat-de-barcelona
It is part of: QUARHIS, 2016, num. 12, p. 234-235
URI: http://hdl.handle.net/2445/155358
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
678401.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.