Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/157317
Title: El papel de los centros de secundaria en el diálogo interreligioso e intercultural
Author: Venceslao, Marta
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Multiculturalisme
Religions
Educació secundària
Multiculturalism
Religions
Secondary education
Issue Date: 2017
Abstract: El diàleg intercultural i interreligiós a l’educació pública és encara un repte a assolir i afrontar amb rigor. La finalitat del projecte és analitzar quina és la panoràmica actual d’iniciatives d’entitats socials i comunitàries relacionats amb la diversitat religiosa i cultural en els centres públics d’Educació Secundària Obligatòria de Catalunya i la seva incidència en el desenvolupament de competències vers el diàleg interreligiós i intercultural en les i els joves. Es tracta d’analitzar quina és la realitat dels centres públics d’educació secundària obligatòria vers el diàleg interreligiós i intercultural. En darrera instància volem resoldre l’interrogant de si existeixen resistències o prejudicis vers intervencions educatives comunitàries com l’APS que es constitueixin com un veritable sostre de vidre per aquestes metodologies enfocades vers el diàleg interreligiós i intercultural entre la diversitat religiosa i no religiosa catalana.
It is part of: Presentació a: XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa: Interdisciplinaridad y Transferencia. Aidipe 2017
URI: http://hdl.handle.net/2445/157317
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aidipe 2017.pdfPresentación en PowerPoint presentada en el XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa: Interdisciplinaridad y Transferencia893.77 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons