Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16002
Title: Efecto del trabajo con la Pizarra Digital Interactiva respecto a los estilos de aprendizaje en la clase de inglés en primaria
Author: Solís Parejo, Víctor
Director/Tutor: Pujolà, Joan-Tomàs
Keywords: Pissarres digitals interactives
Aprenentatge
Anglès
Ensenyament de llengües
Educació primària
Treballs de fi de màster
Interactive whiteboards
Learning
English language
Foreign language study
Elementary education
Master's theses
Issue Date: 4-Feb-2011
Abstract: [cat] En aquestes pàgines es presenta una petita experiència que tracta d'indagar sobre l'ús de la pissarra digital interactiva, afecta en els processos d'aprenentatge de vocabulari d'anglès en 24 estudiants de segon de primària. Per a això, s'han agrupat els aprenents en funció de les seves preferències pels estils d'aprenentatge (visual, auditiu i kinestésico) i s'han observat els resultats obtinguts després del transcurs d'una unitat didàctica recolzada en l'ús de la pissarra digital interactiva.
[spa] En estas páginas se presenta una pequeña experiencia que trata de indagar acerca de cómo el uso de la pizarra digital interactiva afecta en los procesos de aprendizaje de vocabulario de inglés en 24 estudiantes de segundo de primaria. Para ello, se han agrupado los estudiantes en función de sus preferencias por los estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) y se han observado los resultados obtenidos tras el transcurso de una unidad didáctica apoyada en el uso de la pizarra digital interactiva.
[eng] A little experience is presented in these pages, which tries to investigate about how the use of the interactive whiteboard affects in English vocabulary learning processes in 24 students in second grade of primary. To carry out this study, students have been put into groups according to their learning styles preferences (visual, auditory, kinesthetic) and the results, after the development of a lesson plan based on the use of the interactive whiteboard, have been observed.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, setembre 2010, Director: Joan-Tomàs Pujolà Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/16002
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trabajo_fin_master_victor_solis.pdf904.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons