Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16044
Title: Diari d'un professor de secundària: factors que emergeixen del seu estudi
Author: Clopés Garrell, Jordi
Director/Tutor: Palou, Juli, 1954-
Keywords: Ensenyament
Professors
Educació secundària
Experiències educatives
Treballs de fi de màster
Teaching
Teachers
Secondary education
Educational experiences
Master's theses
Issue Date: 8-Feb-2011
Abstract: [cat]Des d'un un enfocament etnogràfic aquest treball es proposa estudiar el diari d'un professor de secundària durant les tres últimes setmanes del primer trimestre. L'investigador és a la vegada l'autor del diari. Es pretén conèixer quins factors d'ensenyament-aprenentatge són importants en la seva experiència professional. S'exposen i s'analitzen les dades obtingudes i quins són els objectes de reflexió. S'evidencien la receptivitat cap als conflictes, la receptivitat cap als altres membres de la comunitat educativa, la receptivitat dels alumnes cap als gestos de reparació positiva i la receptivitat cap als marcs d'actuació generals. Es conclou que l'ús del diari ha servit com a espai de reflexió i el procés del seu estudi ha acomplert una funció formativa.
[spa]Desde un enfoque etnográfico este trabajo se propone estudiar el diario de un profesor de secundaria durante las tres últimas semanas del primer trimestre. El investigador és a la vez el autor del diario. Se pretende conocer que factores de enseñanza-aprendizaje son importantes en su experiencia profesional. Se exponen y se analizan los datos obtenidos y cuales son los objetos de reflexión. Se evidencia la receptividad hacia los conflictos, la receptividad hacia los otros miembros de la comunidad educativa, la receptividad de los alumnos hacia los gestos de reparación positiva y la receptividad hacia los marcos de actuación general. Se concluye que el uso del diario ha servido como espacio de reflexión y el proceso de su estudio ha llevado a cabo una función formativa.
[eng]From a ethnographic point of view, this work is focused to study the diary of a high school teacher during the three last weeks of the first term. The researcher is, at the same time, the author of this diary. It is wanted to know which teaching-learning process are important or relevant for his professional experience. The obtained data and the reflexion objects are analyzed and exposed. It shows receptiveness toward conflicts,toward other membership of the educational community, as well as the pupils' toward positive redress gestures and the receptiveness toward a receptiveness framework of general conduct. As a conclusion it is important to say that the use of this diary was useful as a reflexion place and the process of its study has had a formative function.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, setembre 2010, Director: Juli Palou Sangrà
URI: http://hdl.handle.net/2445/16044
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clopes_treball final màster.pdf143.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons