Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16063
Title: Aproximaciones a un estudio del libro-álbum narrativo: un caso práctico para la educación en valores en lectores adolescentes de Chile
Author: Villegas Villegas, Francisco Javier
Director/Tutor: Díaz-Plaja, Ana, 1951-2023
Duran, Teresa, 1949-
Keywords: Lectura
Educació secundària
Educació en valors
Xile
Treballs de fi de màster
Reading
Secondary education
Values education
Chile
Master's theses
Issue Date: 8-Feb-2011
Abstract: [cat]Aquest treball de finalització de màster consisteix en un estudi exploratori-descriptiu de tipus qualitatiu en la línia d'anàlisi de la formació lectora i l'educació en valors. Té com a objectiu conèixer i explorar la construcció de sentit comprensiu de lectors adolescents, en vulnerabilitat escolar, del primer nivell d'ensenyament secundari de Xile a través del llibre-àlbum narratiu. Es proposen criteris per justificar l'opció del text i una experiència pràctica amb joves estudiants a través d'un grup de discussió. Els resultats evidencien que els alumnes han adquirit consciència del tipus de text utilitzat, prioritzen aspectes temàtics associats als valors socials i literaris del text i que la incorporació del llibre-àlbum a l'aula permet una riquesa interpretativa. L'interès i originalitat de la proposta es troben en l'àmbit de focalitzar una primera investigació sobre el llibre-àlbum i l'educació en valors en el context del nivell d'ensenyament secundari a Xile.
[spa]Este trabajo de finalización de máster consiste en un estudio exploratorio-descriptivo de tipo cualitativo en la línea de análisis de la formación lectora y la educación en valores. Tiene como objetivo conocer y explorar la construcción de sentido comprensivo de lectores adolescentes, en vulnerabilidad escolar, del primer nivel de enseñanza secundaria de Chile a través del libro-álbum narrativo. Se proponen criterios para justificar la opción de este tipo de texto y una experiencia práctica con jóvenes estudiantes a través de un grupo de discusión. Los resultados evidencian que los alumnos han adquirido conciencia del tipo de texto utilizado, priorizan aspectos temáticos asociados a los valores sociales y literarios del texto y que la incorporación del libro- álbum en el aula permite una riqueza interpretativa. El interés y originalidad de la propuesta se encuentran en el ámbito de focalizar una primera investigación acerca del libro- álbum y la educación en valores en el contexto del nivel de enseñanza secundaria en Chile.
[eng]This final Master¿s work is a descriptive exploratory qualitative analysis line reading training and education in values. The main goal is to explore the construction of comprehensive sense of adolescent readers, in school vulnerability, the first level of secondary education in Chile through the book-album narrative. The proposed criteria to justify the choice of this type of text and practical experience with young students through a discussion group. The results show that students have become aware of the type of language used, priority thematic issues related to social values and literary text and the inclusion of picture books in the classroom allows a richer interpretation. The interest and originality of this proposal is within the scope of an initial research focus on the book-album and values education in the context of the level of secondary education in Chile.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura.
Màster, Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs 2009-10, Director: Ana Díaz-Plaja Taboada, Teresa Duran Armengol
URI: http://hdl.handle.net/2445/16063
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VILLEGAS_trabajofinaldemasterf.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons