Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162762
Title: Sobre el lligam sintàctic de variables i la relació de c-comandament
Author: Fortuny Andreu, Jordi
Keywords: Lingüística
Linguistics
Issue Date: 24-Dec-2018
Publisher: Universitat de València
Abstract: Aquest article se centra en un aspecte central en la investigació de la interfície sintaxi-semàntica-pragmàtica: les relacions anafòriques. Més concretament, presenta una selecció dels problemes que plantegen les relacions anafòriques per a la teoria clàssica del lligam de Chomsky (1981), de naturalesa eminentment sintàctics, i per a la versió de Huang (2007) del model pragmàtic neogriceà de l'anàfora, inicialment proposat per Levinson (1987, 1989). Més enllà de l'enumeració dels interessants problemes que plantegen les relacions anafòriques per als diferents marcs teòrics, destaquem la necessitat d'integrar factors sintàctics, semàntics i pragmàtics a l'hora de construir un model teòric de l'anàfora que sigui més adequat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://ojs.uv.es/index.php/qfilologia/article/view/13529/12691
It is part of: Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 2018, vol. 23, p. 227-246
URI: http://hdl.handle.net/2445/162762
ISSN: 1135-416X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
687212.pdf108.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons