Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162864
Title: Joan Maluquer de Motes i els estudis ibèrics
Author: Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Keywords: Art ibèric
Arqueologia
Arquitectura ibèrica
Iberian art
Archaeology
Iberian architecture
Maluquer de Motes, Joan, 1915-1988
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: L'estudi de la cultura ibèrica ocupa un lloc central en l'obra de Joan Maluquer de Motes, en particular a partir del seu retorn a Barcelona l'any 1958. A part de nombrosos treballs de camp, realitzats sobretot a Catalunya, que van suposar un increment important de les dades disponibles, la seva obra és particularment important per les noves orientacions teòriques que va introduir, superant en gran mesura els enfocaments de caire històrico-cultural de Bosch-Gimpera. La seva visió sobre la diversitat de les societats ibèriques basada en formes específiques d'organització social i econòmica és deutora dels enfocaments de Caro Baroja, i la substitució del paradigma migracionista, lligat al concepte dels 'orígens' del món ibèric, per la noció de 'formació' d'aquesta cultura deriva clarament de les idees de Pallottino. Molt particularment, la seva concepció del període ibèric com una etapa de desenvolupament socio-econòmic i de transició a la societat urbana -provocada segons ell per una acció intencional i directa dels colonitzadors grecs- revela la gran influència de V.G. Childe sobre el seu pensament.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/283579
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2013, num. 23, p. 343-352
URI: http://hdl.handle.net/2445/162864
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629608.pdf516.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.