Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/163197
Title: Les persones i la cadena de subministrament
Author: Gómez Cedeño, Milena G.
Guitart Tarrés, Laura
Morantes Guerra, Shantall
Zeng, Yohana-Li
Keywords: Recursos humans
Logística industrial
Human capital
Business logistics
Issue Date: May-2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La gestió dels recursos humans (HRM) amb un enfocament cap a la cadena de subministrament (SC) permet a les empreses gestionar eficaçment les seves cadenes de subministraments. Aquest article demostra la importància de l'estudi dels recursos humans en la cadena de subministrament (HRSC) i du a terme una anàlisi en profunditat de les recerques en aquests dos camps (HR i SC) que permet identificar les seves potencialitats i les seves manques. En aquest sentit, s'han identificat les àrees temàtiques abordades en la literatura i les seves principals contribucions, així com l'existència de llacunes en la literatura. A partir d'aquesta anàlisi, s'han localitzat 53 publicacions que destaquen el potencial de la HRSC. Els resultats mostren que en els últims quatre anys, entre el 2012 i el 2017, hi ha hagut un increment significatiu (49%) de les recerques sobre HRSC.
Note: Reproducció del document publicat a: https://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero09/dossier/mgomez-lguitart-smorantes-yli.html
It is part of: Oikonomics, 2018, vol. 81, num. 9, p. 81-92
URI: http://hdl.handle.net/2445/163197
ISSN: 2339-9546
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
687290.pdf124.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons