Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16603
Title: Adolescents i fotoblogs: la construcció de la identitat per mitjà del joc
Author: Burset Burillo, Sílvia
Sánchez, Lydia
Keywords: Adolescents
Blocs
Identitat (Psicologia)
Teenagers
Blogs
Identity (Psychology)
Issue Date: May-2009
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Internet ha significat un nou paradigma en les relacions interpersonals, especialment entre els més joves. En aquest article analitzem la interacció de dos agents en el fenomen de la comunicació, els adolescents i els fotoblogs, amb una perspectiva teoricoespeculativa. El fotoblog és una eina virtual que els joves de tretze a setze anys, aproximadament, han adaptat a les seves necessitats per expressar les seves idees, sentiments o fantasies. Creiem que, en aquest entorn, els subjectes es poden comunicar en un espai on exploren el seu jo interior a partir de les representacions, signes i símbols que es mostren a la interfície. Actualment, l¿adolescent viu en un context eminentment visual i, així, doncs, no és gens estrany que les seves accions i formes comunicatives se centrin en «el que és visual», on el que és lineal i previsible deixa pas a la rapidesa, la retroalimentació i la continuïtat. Les formalitzacions que es mostren en la interfície són codis propis que els joves han creat per mostrar caracte- rístiques identitàries per mitjà de la imatge. Per tant, mantenim que per a l¿adolescent el fotoblog no solament és un mitjà, sinó també un ambient en el qual pot crear signes d¿identitat mitjançant les converses virtuals que estableix amb els seus iguals en un entorn lúdic i desinhibit, on juga amb la imatge en un procés de socialització.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.7238/d.v0i11.80
It is part of: Digithum, 2009, vol. 11
URI: http://hdl.handle.net/2445/16603
Related resource: http://doi.org/10.7238/d.v0i11.80
ISSN: 1575-2275
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
581320.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons