Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166285
Title: Elles no només filaven: producció i comerç en mans de dones a la Catalunya baixmedieval
Author: Comas, Mireia
Muntaner i Alsina, Carme
Vinyoles, Teresa-Maria, 1942-
Keywords: Treball de les dones
Catalunya
Ciutats medievals
Employment of women
Catalonia
Medieval cities and towns
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [cat] En aquest estudi pretenem apropar-nos a les activitats professionals de les dones a Catalunya, sobretot a Barcelona i la seva àrea d'influència, durant els darrers segles medievals, centrant-nos en la seva participació en el món dels negocis i dels treballs autònoms. Per aconseguir-ho, hem treballat amb documentació molt diversa i difícilment seriable. Hem repassat exemples de dones que, especialment en l'àmbit urbà, treballaven en el món del comerç i de la manufactura. També hem analitzat les transmissions entre mestra i aprenenta, i fins a quin punt la formació de les corporacions d'oficis va restringir progressivament la presència femenina almenys de manera oficial en el treball independent. Constatem que moltes dones urbanes tenien oficis i negocis completament diferents dels del marit, i elles els regien de manera independent.
[eng] The aim of this paper is to find out about the professional activities of women in Catalonia, especially in Barcelona and its area of influence, during the late medieval period, focusing on their participation in business and independent trade. To achieve this purpose, we have looked at evidence of a very diverse and non-quantifiable nature. We have examined examples of women, especially from urban areas, who worked in the world of commerce and manufacturing. We have also analysed the transfers between mistresses and apprentices and studied whether guild development increasingly restricted the presence of women, officially at least, in independent trades. We note that many urban women had trades and ran businesses completely different from those of their husbands and managed them independently.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/202076
It is part of: Recerques, 2007, num. 56, p. 19-45
URI: http://hdl.handle.net/2445/166285
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548023.pdf152.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.