Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167780
Title: Castell Formós, un palau àrab a Balaguer (La Noguera)
Author: Giralt, Josep
Tuset Bertrán, Francesc
Keywords: Arqueologia medieval
Balaguer (Catalunya)
Arqueologia islàmica
Medieval archaeology
Balaguer (Catalonia)
Islamic antiquities
Issue Date: 1984
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Es pot dir que l'arqueologia islàmica a Catalunya no té historia degut fonamentalment, no a la manca de jaciments d'aquesta índole (actualment les excavacions i la prospecció demostren el contrari), sinó més aviat a que en moltes excavacions antigues tots els materials medievals no eren tinguts en compte i per tant s'ha perdut informació. Per altra banda, també hi ha hagut un enfocament de la investigació en la que s'ha anat a resol­dre els problemes (certament complexes) del que genèricament podríem anomenar la Catalunya medieval cristiana, sense tenir en compte que molta part de l'actual Catalunya va estar ocupada pels andalusins durant quatre segles; és a dir, pràcticament tota l'anomenada Catalunya Nova ha quedat al marge de la investigació. Potser també, aquesta manca d'in­terès per l'arqueologia islàmica ha vingut determinada per la falta de grans construccions o edificis d'aquest caire que sense cap tipus de dubte hau­rien atret un ample sector d'estudiosos. Malgrat tot, una de les excepcions dintre d'aquest panorama ha estat sempre el Castell de Balaguer, conegut com a Castell Formós ja des d'èpo­ca antiga.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91391
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 1984, vol. 1983-1984, p. 105-107
URI: http://hdl.handle.net/2445/167780
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030612.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons