Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/16841
Title: Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el projecte DursiGED
Author: Serra Serra, Jordi
Casellas Cucharrera, Montserrat
Keywords: Arxius administratius
Gestió dels documents
Administració pública
Documents electrònics
Public records
Records management
Public administration
Electronic records
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: [cat] Aquest article descriu el procés d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (actualment Departament d'Innovació, Universitats i Empresa). El projecte, anomenat DursiGED, ha inclòs l'anàlisi, el desenvolupament i la implantació dels productes i serveis necessaris per gestionar la documentació electrònica i en suport paper de manera normalitzada i d'acord amb uns paràmetres de qualitat. L'article inclou la descripció de la planificació del projecte, el procés d'implantació i seguiment, i els productes i serveis que n'han resultat.
[eng] This article describes the process of implementing a system for managing administrative records at the Department of Universities, Research and Information Society of the Generalitat de Catalonia (currently the Department of Innovation, Universities and Enterprise). The project ¿DursiGED¿has included the analysis, development and implementation of products and services necessary for managing records in both digital format and in paper, in a standardised fashion and in agreement with quality parameters. The article includes a description of the project planning, the process for implementation and follow-up, and the resulting products and services.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/18serra.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2007, juny, núm. 18
URI: http://hdl.handle.net/2445/16841
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
566014.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons