Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168811
Title: Xarxes complexes: de la cèl·lula al Facebook
Author: Arenas, Àlex
Díaz Guilera, Albert
Guimerà Manrique, Roger
Sales-Pardo, Marta
Keywords: Xarxes (Matemàtica)
Sistemes complexos
Nets (Mathematics)
Complex systems
Issue Date: 1-Apr-2015
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Les unitats que formen els sistemes complexos interaccionen entre elles en xarxes que no són ni perfectament regulars ni perfectament aleatòries. L'estructura d'aquestes xarxes determina el comportament dels processos dinàmics que hi tenen lloc i, alhora, és un refl ex de l'evolució i les funcions del sistema. Des d'aquesta doble perspectiva, l'estudi de les xarxes complexes és important. En aquest article discutim el resultats clàssics de la teoria de xarxes i algunes de les línies de recerca actualment més actives.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2001.01.13
It is part of: Revista de Física, 2015, vol. 5, num. 2, p. 45-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/168811
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2001.01.13
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
672379.pdf245.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons