Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169370
Title: Proposta didàctica per a la inclusió d’alumnat nouvingut d’incorporació tardana
Author: Masana Vintró, Marta
Director/Tutor: Ramos Sabaté, Joan Marc
Keywords: Educació inclusiva
Migrants
Treballs de fi de màster
Inclusive education
Migrants
Master's theses
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] Aquest treball comença contextualitzant la presència d’alumnat nouvingut al sistema educatiu català, el marc legal en el qual s’inscriu i la tasca de l’escola inclusiva com a model integrador d’aquest alumnat, per acabar proposant un model de proposta didàctica integradora dissenyada per a un context específic: alumnat nouvingut d’incorporació tardana, poc nombrós, a l’escola concertada, sense aula d’acollida i amb poc suport lingüístic que fins avui s’ha vist exclòs en la participació de l’assignatura de Llengua i Literatura Catalana. Com a resposta a aquesta exclusió, en aquest treball es proposa una intervenció didàctica inspirada en les programacions multinivell i basada en el treball cooperatiu que s’exemplifica amb una seqüència didàctica que treballa el gènere periodístic de l’entrevista.
[eng] This work begins by contextualizing the presence of immigrant students in the Catalan education system, the legal framework in which they enroll and the work of the inclusive school as an integrative model of these students, to end up proposing a model of integrative didactic proposal designed for a specific context: new students of late incorporation, few in number, in the charter school, without a reception classroom and with little linguistic support that until now has been excluded in the participation of the subject of Language and Catalan Literature. In response to this exclusion, this paper proposes a didactic intervention inspired by multilevel programming and based on cooperative work that is exemplified by a didactic sequence that works the journalistic genre of the interview.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Especialitat Llengua i Literatura Catalana. Curs: 2019-2020. Tutor: Joan Marc Ramos.
URI: http://hdl.handle.net/2445/169370
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM - Marta Masana Vintró.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons