Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170030
Title: Resultats de les enquestes de satisfacció de Botànica Farmacèutica-GIBAF 2020
Author: Simon Pallisé, Joan
Benedí, Carles
Blanché i Vergés, Cèsar
Bosch i Daniel, Maria
Keywords: Enquestes
Botànica
Farmàcia
COVID-19
Innovacions educatives
Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques
Issue Date: 26-Aug-2020
Publisher: GIBAF
Abstract: En l’àmbit de la innovació docent, el GIBAF utilitza les enquestes de satisfacció per poder valorar la percepció dels estudiants, en particular de l’assignatura de Botànica Farmacèutica. Es tracta d’enquestes voluntàries i anònimes que permeten entrar en detall en aspectes relacionat amb el professorat, el desenvolupament de l’assignatura i els recursos utilitzats. L’objectiu és identificar tot allò que cal mantenir o millorar en la preparació del següent curs. Aquest curs 2010-2020, el GIBAF ho ha fet de manera singular atesos els canvis metodològics que ha exigit la fase no presencial derivada de la pandèmia de Covid-19. L’enquesta. amb un total de 45 preguntes, s’ha organitzat en 10 àmbits: canvi d’escenari (8 ítems), resposta del professorat (3 ítems), comunicació amb el professorat (5 ítems), adaptació a la docència no presencial (9 ítems), activitat d’e-qüestionaris (4 ítems), activitats voluntàries (4 ítems), avaluació i ponderacions (6 ítems), mala praxi (2 ítems), grau de satisfacció general (3 ítems) i dues preguntes obertes sobre el que caldria corregir o mantenir el proper curs. Les enquestes es van passar als tres grups classe (total del 276 estudiants) abans de l’examen final, amb una participació del 63, 4 % del conjunt dels tres grups. Els resultats van ser publicats el el CVUB corresponent a cada grup, i ara ho fem de forma conjunta en els tres grups. A grans trets, cal remarcar que un 46,3 % d’estudiants han considerat correcte els canvis introduïts en el sistema d’avaluació i de ponderació, la gran preferència (63,3 %) per les classes presencials en front les virtuals, l’encert (87 %) en la estratègies triades com alternativa a la classe presencial, la consideració (81,1 %) que la fase no presencial ha representat per a ells una sobrecàrrega de treball, i que reconeixen (98,9 %) l’esforç d’adaptació realitzat pel professorat. Algunes dades dels resultats han estat utilitzades en l’article “De l’ensenyament presencial al virtual: una experiència forçada en una assignatura de grau universitari” que es publicarà properament a les actes de la XXIII edició del congrés internacional EDUTEC, que tindrà lloc a Màlaga el novembre del 2020.
URI: http://hdl.handle.net/2445/170030
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enquesta de satisfacció GIBAF 2020.pdfAnàlisi i resultats de les enquestes de satisfacció específiques de Botànica Farmacèutica en tres grups-classe1.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons