Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1701
Title: Metodologia de preparació i presentació de treballs científics en Medicina
Author: González Sistal, Ángel
Gómez Sáez, José Manuel
Contributor: Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina
Keywords: Metodologia de la ciència
Medicina
Issue Date: 14-Sep-2007
Abstract: Aquest article descriu la implementació d'una assignatura de lliure elecció al Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona, els objectius de la qual són elaborar i preparar un treball científic per alumnes de segon cicle de Medicina. Mètodes. Des de 1998-99, els alumnes poden triar una assignatura titulada "Metodologia de la preparació i presentació de treballs científics en Medicina". Consisteix en aprendre les fonts bibliogràfiques, la manera d'extreure informació i integrar-la amb casos clínics i l'aplicació d'anàlisi estadístic. Resultats. Les característiques dels treballs van ser: la utilització d'un gran nombre de referències bibliogràfiques, el sistema de citació va ser l'estàndard i un gran nombre de conclusions. La presentació va ser òptima i van utilitzar mètodes de tècniques audiovisuals apropiats. La valoració va ser satisfactòria en tots els casos. Conclusions. La implementació d'aquesta assignatura, constitueix un canvi qualitatiu amb una bona percepció per part dels professors i alumnes d'acord amb el nou pla d'estudis.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/349
URI: http://hdl.handle.net/2445/1701
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Doi Metod Prep Pres Treb Cient Catal_340).pdf76.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons