Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170416
Title: Mètodes analítics per a la determinació de micro- i nanoplàstics en aliments i begudes
Author: Rimblas Fontserè, Marta
Director/Tutor: Gómez Catalán, Jesús
Keywords: Microplàstics
Aliments
Begudes
Treballs de fi de grau
Microplastics
Food
Beverages
Bachelor's theses
Issue Date: Jan-2020
Abstract: El risc que els micro- i nanoplàstics suposen per a l’ésser humà i el medi ambient s’ha convertit en un tema d’especial preocupació en els darrers anys. La problemàtica està centrada no només en l’efecte dels microplàstics com a tals, sinó també en els additius i contaminants químics absorbits per aquests, que poden ser alliberats i en conseqüència afectar negativament la salut dels animals i el medi ambient. Tot i que, l’impacte mediambiental dels residus plàstics reuneix actualment una atenció considerable per part dels científics, els responsables polítics i el públic en general, l’impacte sobre la salut humana de la contaminació de micro- i nanoplàstics en aliments i begudes segueix sent en gran mesura desconegut. No obstant això, malgrat que el nombre de projectes de recerca creix, la manca de mètodes analítics adequats i normalitzats, complica la comparació de resultats entre estudis i per tant, afecta seriosament la fiabilitat de les avaluacions de riscos. Avui en dia, s’utilitzen multitud de metodologies per a la presa i la preparació de les mostres i l’anàlisi de microplàstics. En aquest treball, es revisen i es discuteixen els nombrosos problemes associats a l'anàlisi de microplàstics en mostres ambientals complexes, des del mostreig i manipulació de les mostres fins a la identificació i quantificació de micro- i nanoplàstics. També es proporciona informació sobre propostes pel control analític i la garantia de la qualitat associada a la validació de mètodes, així com l’ús de materials de referència per a la quantificació de microplàstics. Finalment, aquesta revisió aborda els principals avantatges i inconvenients de les tècniques analítiques, i es realitzen recomanacions dels mètodes que s’ha comprovat que poden ser més adequats.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: Jesús Gómez Catalán
TFG Premi Càtedra UB-DANONE 2020. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera / DANONE. Tutor: Jesús Gómez Catalán.
URI: http://hdl.handle.net/2445/170416
Appears in Collections:Premi Càtedra UB-DANONE (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència i Tecnologia dels Aliments

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Marta Rimblas Fontsere.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons