Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170754
Title: Study of the relation between the duration of breastfeeding and the presence of breastfeeding support groups in Catalonia
Author: Cabrera Cárdenas, Mireia
Director/Tutor: Farran, Andreu
Keywords: Nutrició
Dietistes
Alletament
Treballs de fi de grau
Nutrition
Dietetics
Breastfeeding
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [eng] Keeping in mind that women after giving birth have a great need to feel supported to breastfeeding, support groups to breastfeeding carry out a fundamental task. Catalonia is one of the autonomous communities with more support groups in Spain, but there is no protocol to evaluate the effect of these support groups. In this study we have examined whether the duration of breastfeeding can be influenced by the presence of support groups in breastfeeding, so that the more support groups are present in a health region, the duration of breastfeeding will also be longer. In addition, we have analyzed the tasks carry through by the support groups and the role of dietitian-nutritionist in them. This study is a descriptive ecological study. The population studied is noninstitutionalized children aged 0 to 14 living in Catalonia. The average duration of breastfeeding has been compiled from the 2016-2017 Health Survey of Catalonia (ESCA) and the number of support groups through the calculation of a population exposure rate called "BSG RATE". Finally, we analyzed the correlation between the variables "duration of lactation" and the "BSG RATE" for each health region. No statistical correlation was found between the duration of the lactation and the presence of support groups, although we relate it to certain limitations of the study. Support groups deal with very diverse themes, which makes essential the participation of various health professionals among them, nutritionists-dietitians, in order to achieve cross-cutting work
[cat] Tenint en compte que les dones després de donar a llum tenen una gran necessitat de sentir-se recolzades per dur la lactància materna, els grups de suport porten a terme una tasca fonamental. Catalunya és una de les comunitats amb més grups de suport a Espanya, però no hi ha cap protocol per avaluar l'efecte d'aquests grups de suport. En aquest estudi hem analitzat si la durada de la lactància materna pot estar influïda per la presència de grups de suport a la lactància materna, de manera que quants més grups de suport estiguin presents a cada regió sanitària, la durada de la lactància també serà més llarga. A més, hem analitzat les tasques portades a terme per aquests grups de suport i el paper del dietista-nutricionista en ells. Aquest estudi és un estudi descriptiu ecològic. La població estudiada són infants no institucionalitzats de 0 a 14 anys que viuen a Catalunya. La duració mitjana de la lactància materna s'ha recopilat a partir de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2016-2017 i la variable exposició als grups de suport mitjançant el càlcul d’una taxa d’exposició poblacional denominada “BSG RATE”. A continuació, s’ha analitzat la correlació entre les variables "durada de la lactància" i la variable "BSG RATE" per cada regió sanitària. No s'ha trobat correlació estadística entre la durada de la lactància i la presència de grups de suport, tot i que ho relacionem amb certes limitacions de l’estudi. Els grups de suport tracten temes molt diversos, cosa que fa imprescindible la participació de diversos professionals de la salut entre ells, els dietistes-nutricionistes, amb l'objectiu d'aconseguir un treball transversal.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019. Tutor: Andreu Farran Codina
TFG Premi Càtedra UB-DANONE 2019. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera / DANONE. Tutor: Andreu Farran.
URI: http://hdl.handle.net/2445/170754
Appears in Collections:Premi Càtedra UB-DANONE (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Mireia Cabrera Cardenas.pdf843.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons