Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170771
Title: Idees entorn de les llengües a l'escola: representacions lingüístiques a l'ensenyament secundari obligatori públic de Barcelona
Author: Comellas, Pere, 1965-
Keywords: Ideologia
Identitat lingüística
Ensenyament secundari
Barcelona (Catalunya)
Ideology
Linguistic identity
Secondary education
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Les persones, a més d'usar el llenguatge de manera força variada, tenim idees sobre com parlem i sobre com ho fan els altres. També tenim percepcions, teories, observacions, valors, prejudicis en una paraula, representacions que tenen a veure amb el llenguatge...
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.19
It is part of: Treballs de Sociolingüística Catalana, 2010, num. 20, p. 417-434
URI: http://hdl.handle.net/2445/170771
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2504.01.19
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
550943.pdf265.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons