Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171794
Title: Els mercats alimentaris de la Corona d’Aragó a través de la documentació municipal (segles XIV-XV)
Author: Alcover Cateura, Pablo José
Director/Tutor: Riera i Melis, Antoni, 1944-
Avenoza, Gemma
Keywords: Corona Catalanoaragonesa
Història de l'alimentació
Mercats
Mostassafs
Segle XIV-segle XV
Crown of Aragon
Food history
Markets
Muhtasib
14th century-15th century
Issue Date: 23-Oct-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La mostassaferia fou l’encarregada principal de vetllar per l’aplicació de la legislació sobre els mercats urbans de la Corona d’Aragó als segles XIV-XV. Les preocupacions fonamentals de les ordenances alimentàries eren garantir queviures, matèries primeres i manufactures a bon preu a tota la societat, especialment amb l’eliminació dels intermediaris (revenedors). També era important obligar a vendre els aliments essencials pel consum diari als circuits mercantils oficials dels municipis i incentivar-hi l’oferta. La tasca més cabdal dels inspectors dels mercat urbà o mostassàs era vetllar per l’aplicació de les lleis sobre el mercat municipal. Altres obligacions de l’ofici foren la neteja d’infraestructures i de vies públiques i el control de la producció manufacturera local i de l’ordre públic. L’objectiu principal de la tesi és definir les característiques generals de la mostassaferia i de la normativa alimentària municipal de la Corona d’Aragó a la baixa edat mitjana. L’anàlisi dels dos objectes d’estudi s’ha realitzat sobretot mitjançant el buidatge del contingut dels llibres del mostassà, que eren manuals del càrrec. Els manuals de l’ofici eren recopilacions de drets locals i generals relatius a la mostassaferia. Són les bases documentals de la tesi i contenen fonts datades des del segle XIV fins al segle XIX. L’espai i temps fixat al treball són els municipis de la Corona d’Aragó als segles XIV-XV. Per consegüent, els documents de la baixa edat mitjana recopilats als manuals del càrrec s’hi ha emprat particularment. La dispersió territorial de les bases documentals del treball permet conèixer com eren les mostassaferies al regne de València, d’Aragó, de Mallorca, de Sardenya i al Principat. En conjunt, són un corpus documental de 128 manuscrits, 23 editats, 68 inèdits i 37 perduts però documentats. D’aquest corpus s’han usat especialment a la tesi 35 llibres que contenen totalment o parcialment fonts baixmedievals. L’estudi comparat de les dades recollides als folis dels volums permeten definir les característiques generals del càrrec i de la legislació dels aliments als municipis de la Corona d’Aragó durant els segles XIV i XV.
[eng] This dissertation is focused on the mostassà (an urban market inspector) in the Crown of Aragon during Late Middle Ages. This doctoral research is financed by a national project (ref. PRO2018-S01-RIERA), Project of Institute of Catalan Studies (IEC), whose IP is Antonio Riera Melis, emeritus professor in Medieval History at University of Barcelona specialized in Medieval Food History. My thesis studies and analyses the Crown of Aragon urban food markets in late-medieval sources. My thesis supervisors are Antoni Riera Melis, emeritus professor of Medieval History, and Gemma Avenoza Vera, professor of Romanesque Philology, both at Universitat de Barcelona. My research is based on three key late medieval municipal sources: 1) The minutes of the town council meetings, 2) the account books of the municipal treasurers, known as claveria in old Catalan, and finally, 3) the book of mostassà, a handbook used every day by an urban market’s inspector, which has an Islamic origin. Mostassà derives from muhtasib, another urban market’s inspector, popularly called in Al Andalus “the lord of the souk”, the Islamic market. The book of mostassà is my main source. In my five years of research, I have personally been to 86 archives, most of them in town halls. Over the five years doctoral research I have identified no less than 86 mostassà’s books, 23 published plus 68 unpublished. 35 of these documents form the basis of my research on urban markets. This selection is because these primary sources have the major number of late medieval ordinances and privileges related to a mostassà. The main conclusion of this dissertation is to demonstrate that the major preoccupation of town officers (included the mostassà) in the Crown of Aragon consisted in providing essential foods for citizenship, with reasonable prices and always available throughout the year, specially grains and bread.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171794
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PJAC_TESI.pdf17.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.