Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172076
Title: Les torres circulars a l’Alta Edat Mitjana (s.VIII- X) en zona de frontera i la Torrassa del Moro
Author: Marco Pujol, Oriol
Director/Tutor: Sancho i Planas, Marta
Keywords: Arqueologia medieval
Alta edat mitjana
Torres
Fars
Llinars del Vallès (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Medieval archaeology
Early Middle Ages
Towers
Lighthouses
Llinars del Vallès (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] El propòsit d’aquestes pàgines és analitzar el desenvolupament de les torres de planta circular en zona de frontera durant l’Alta Edat Mitjana (s.VIII-X) i la problemàtica que ha comportat el seu origen. Des de principi del segle XIX hi ha un debat, que continua obert, entorn a la cronologia d’aquestes estructures i ha generat molta polèmica. El context en el que es situen les torres és el que es vol estudiar i abordar, així com el seu ús durant l’Alta Edat Mitjana. Per fer front aquest objectiu s’ha realitzat una recerca bibliogràfica que engloba diverses publicacions, fonts escrites i memòries d’intervencions arqueològiques. En aquest cas, s’ha volgut enfocar l’estudi a la Torrassa del Moro de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) per tal d’entendre millor el tema i l’estat de la qüestió, ja que aquest edifici ha suposat ésser un referent per a molts investigadors.
[eng] The aim of this project is to analyse the development of circular towers in the border area during the High Middle Ages (8th - 10th centuries) and the problems that the origins have caused. Since the beginning of the 19th century, there has been a debate, which remains open, about the chronology of these structures and has generated a lot of controversy. The context in which the towers are located is what I want to study and also know their use during the High Middle Ages. Because of this objective, I have carried out a bibliographic research, which includes publications, documental source and archaeological memories. In this case, I wanted to focus on the study on the Torrassa del Moro, located in Llinars del Vallès (Vallès Oriental) in order to better understand the subject and the state of the issue, as this building has been a reference for many researchers.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 201x-201x, Tutor:
URI: http://hdl.handle.net/2445/172076
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marco Pujol_Oriol.pdf10.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons