Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173227
Title: La construcció del cos ideològic femení en l’època moderna: una aproximació al fons antic des de la perspectiva de gènere
Author: Beltrán Fortuño, Cristina
Keywords: Biblioteques
Patrimoni bibliogràfic
Gènere
Libraries
Bibliographic heritage
Gender
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Reserva
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Fons Antic
Issue Date: 27-Oct-2020
Abstract: Els aspectes que proposo treballar en aquesta ponència estan relacionats amb la possibilitat d’inspirar línies de recerca al voltant de la construcció del cos femení sobre la base dels documents dels que disposa el fons antic de la UB. En aquest sentit, l’objectiu és fer una recerca del fons que plantegi (soscavar) el discurs normatiu sobre la sexualitat y el cos de les dones durant l’època moderna-colonial partint de la perspectiva de gènere i d’algunes problemàtiques formulades des dels feminismes. A més, en aquest cas he acotat el període històric a les produccions culturals elaborades o difoses durant el s.XVII, per tant, ha sigut una recerca de documentació que s’ha emmarcat en tota la realitat que es desplegà posteriorment al concili de Trento i en plena expansió de les monarquies europees que va comportar una radicalització de les polítiques de control i de normes disciplinaries per a la regulació dels cossos i de les relacions...
It is part of: Presentació a la jornada: El fons antic de la Universitat de Barcelona amb perspectiva de gènere. 27 i 28 d'octubre de 2020. Jornada online. Secció: Cultura i representacions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/173227
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jornades Cristina_Beltran_PowerPoint.pdfPresentació - Power Point1.68 MBAdobe PDFView/Open
Jornades Cristina Beltran_text.pdfPresentació - Text1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons