Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173698
Video

Per visualitzar vídeos amb el reproductor JW Player del Dipòsit Digital es recomana usar el navegador Firefox

Title: Salut a Internet: les biblioteques i els serveis de documentació davant de notícies falses
Author: Alpañez López, M. Carmen
Vall Casas, Aurora
Caro Benito, Conxi
Guardiola Pereira, Elena
Grifol Clar, Eulàlia
Montcusí Puig, Carme
Martín Castro, Alicia
Roca Bonals, Anna
Salas Ollé, Eva
Keywords: Fake news
Salut
Internet
Biblioteques
Fake news
Health
Internet
Universitat de Barcelona. CRAI
Libraries
Issue Date: Dec-2020
Abstract: Internet, les xarxes socials i els mitjans de comunicació són una font habitual per a la cerca i difusió d'informació sobre salut tant per als ciutadans com per als professionals de la salut. La proliferació de disposiUus mòbils personals, la connecUvitat global i els canals de comunicació immediata han creat un nou escenari comunicaUu. L’accés universal a innombrables fonts d'informació, sovint no validades, i la sobrecàrrega informaUva afavoreixen les conclusions infundades sobre temes de salut que poden confondre i comportar efectes contraris al benestar de les persones; especialment, quan qui busca no és un professional de la salut i ho fa en un context de necessitat, ansietat i preocupació. S'hi afegeixen les no6cies falses (fake news), de vegades originades intencionadament i amb afany lucraUu, o potenciades per influenciadors (influencers), sense rigor cien6fic o amb arguments pseudocien6fics, que poden comportar importants conseqüències per a la salut. En aquest escenari, les biblioteques i els serveis de documentació de ciències de la salut i els seus professionals de la informació són imprescindibles no només amb l’habitual selecció de fonts d’informació veraces i contrastades sinó també amb la realització de bones pràcUques que ajudin els usuaris a prendre consciència del nou escenari i actuïn verificant i validant la informació que localitzen i la que comparteixen.
It is part of: Pòster presentat a: Seminari d’Experiències’20 del COBDC. 14 al 18 de desembre de 2020
URI: http://hdl.handle.net/2445/173698
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PostersFakeNewsSalut-GICS.pdfPòster831.3 kBAdobe PDFView/Open
Video_PostersFakeNewsSalut-GICS.mp4Vídeo explicació327.36 MBmp4View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons