Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176975
Title: Antioquia, Nuremberg, Argentona: una peculiar vida sense martiri de sant Julià i els models dürerians per al retaule de la vila (1531)
Author: Fontcuberta i Famadas, Cristina
Keywords: Art català
Art del Renaixement
Retaules
Hagiografia
Argentona (Catalunya)
Catalan art
Renaissance art
Altarpieces
Hagiography
Argentona (Catalonia)
Dürer, Albrecht, 1471-1528
Issue Date: 2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Joaquim Garriga, en estudiar l'evolució de la retaulística catalana del segle XVI, assenyalava la modernitat de retaules com el d'Argentona, en què la fusteria gòtica de Joan Romeu (1524) es completava amb les pintures de Nicolau de Credença, Jaume Forner i Antoni Rupit (1531). En aquest article es pretén indagar sobre els models dürerians de les pintures sobre la Passió de Crist que formen part de la peça, i s'ha mirat de precisar-ne la filiació amb les diverses sèries de l'artista alemany dedicades a aquesta temàtica. Les taules dedicades a la vida de Sant Julià i santa Basilissa també centren l'atenció del text. Si autors com Post ja havien remarcat l'estranyesa d'unes escenes sense martiri, aquí s'han proposat algunes possibles fonts hagiogràfiques i precedents artístics de l'art català.
[eng] Joaquim Garriga is studying the evolution of 16th-century Catalan altarpieces, pointed to the modernity of artworks such as that of Argentona, in which the Gothic carpentry of Joan Romeu (1524) was completed with the paintings of Nicolau de Credença, Jaume Forner and Antoni Ropit (1531). This article aims to investigate the Dürerian models in the paintings on the Passion of Christ that are part of the piece, and seeks to detail their affiliation with the various series by the German artist devoted to this subject. The text also focuses on the tables dedicated to the life of Saint Julian and Saint Basilissa. If authors like Post had already emphasized the rarity of these scenes without martyrdom, we try to point out some possible hagiographic sources and artistic precedents in Catalan art.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/Materia2020.16-17.5
It is part of: Matèria. Revista internacional d'Art , 2020, num. 16-17, p. 45-73
URI: http://hdl.handle.net/2445/176975
Related resource: https://doi.org/10.1344/Materia2020.16-17.5
ISSN: 1579-2641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
709165.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons