Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177177
Title: Diagnosi de la mobilitat als centres de la Universitat de Barcelona al Campus Diagonal - Portal del Coneixement (2018)
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Keywords: Medi ambient
Mobilitat
Universitat de Barcelona
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Abstract: La Universitat de Barcelona està compromesa en aconseguir una mobilitat cada vegada més sostenible per accedir als seus centres. Una mostra d’aquest compromís institucional és el Pla de sostenibilitat 2012 – 2018 de la Universitat de Barcelona, que va ser aprovat pel Claustre el juliol del 2012, i està estructurat en 10 línies estratègiques. En concret, la línia 3 està dedicada a la Mobilitat, l’activitat que genera més impacte ambiental a la institució. Amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible, dins de la línia de Mobilitat del Pla de Sostenibilitat es van incloure les accions LE-3.63 (Dur a terme enquestes periòdiques de mobilitat als centres, i difondre’n els resultats), i LE-3.11 (Dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres). Els resultats que se n’obtenen permeten conèixer com es desplacen les persones treballadores i l’alumnat de tots els centres de la Universitat de Barcelona i analitzar com evoluciona el seu perfil de mobilitat al llarg dels anys. Al Campus Diagonal – Portal del Coneixement s’han realitzat, previ a aquest document, dues diagnosis de mobilitat, una el 2010 i l’altra el 2013, a partir de les enquestes de mobilitat realitzades aquells anys. A més, es va realitzar el 2016 un estudi sobre la Qualitat del viari al Campus Diagonal – Portal del Coneixement per avaluar l’estat de les voreres i els vials que donen accés a peu al Campus. El present document està dividit en dos grans apartats. El primer (capítol 2) realitza una anàlisi de l’oferta d’accessibilitat al Campus Diagonal – Portal del Coneixement comparant les diferències que hi ha hagut en l’oferta del transport actiu, transport públic, i transport privat motoritzat des de l’última diagnosi realitzada l’any 2013 fins a la data de realització de l’enquesta de mobilitat a inicis del 2018. El segon apartat (a partir del capítol 3) realitza una anàlisi de la demanda de l’accessibilitat a partir dels resultats obtinguts a l’enquesta de mobilitat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/177177
Appears in Collections:Medi ambient. Documentació (OSSMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enquesta-Mobilitat-2018-Diagonal.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons