Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177879
Title: Sentit
Author: Ros Albalá, Jennifer
Director/Tutor: Grau, Eulàlia (Grau i Costa)
Keywords: Arts
Disseny sostenible
Art públic
Treballs de fi de grau
Arts
Sustainable design
Public art
Bachelor's theses
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] Espai adaptat per a facilitar una estona agradable, participativa i entretinguda dins d’una zona controlada i segura per a persones invidents alhora que pensat per a la sensibilització de les persones vidents sobre la pèrdua de la visió i una petita part de les dificultats que això comporta mitjançant un espai com a zona de relaxació, curiositat, tranquil·litat i reflexió. Adaptaré un espai natural, en un parc rural, creant un recorregut en el sòl accessible i recognoscible per les persones invidents. D’aquesta forma, podran passar per qualsevol espai natural sense dependre de l’ajut de ningú gaudint d’un espai verd sense cap preocupació. Això ho combinaria amb una instal·lació de plantes aromàtiques que aniria a la vora del camí adaptat, podent gaudir de l’experiència olfactiva. Cada tram de plantes tindria el cartell amb tipografia adaptada per les persones amb dificultats visuals i en Braille pels invidents. A més a més, a l’inici, es col·locarà un pla en Braille i relleu i una maqueta tiflològica de l’espai, on podran comprovar la distribució de la zona obtenint així un espai sensitiu i segur on gaudir de diferents experiències tàctils i olfactives.
[eng] Adapted place to facility a nice, participative and enjoing time. All of this in a controlled and save zone for blind people. This is intended for sensitize not-blinded people too, about vision loss and the dificulties that this problem causes through this space as a relaxation, curious, quiet and reflexive zone. I will adapt a natural place, in a rural part, creating a travel trhough the accessible ground and easy to recognize for blind people. By this way, they will go through any natural space without someone’s help and enjoy the place without preocupation. I will mix this with an aromatic plants installation that will be placed next to the adapted road. An aromatic experience while people are walking.Every section of tre road will have an adapted sign for people with or without visual problems. Also, at the begining, there will be a map and a zone model adapted to blind people where people will be able to check the distribution of the area, the sensitive, save and plenty of olfactive and tactile experiences in the area that they can anjoy.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Grau, Eulàlia (Grau i Costa)
URI: http://hdl.handle.net/2445/177879
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Treball Final de Grau 2020 Jennifer Ros Albalá NIUB 18052985.pdf7.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons