Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17882
Title: Orientació docent per el desenvolupament de la recerca infermera dins del marc de l'Espai Europeu de Investigació ERA (European Research Area).
Author: Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Espai Europeu d'Educació Superior
Infermeria
Recerca
Espanya
Catalunya
Espai Europeu de Recerca
Issue Date: 3-May-2011
Abstract: Aquest document està pensat per ajudar a els estudiants a orientar la seva carrera investigadora, en funció de uns coneixements de l'estat actual de la recerca a Europa que han de servir per visualitzar i traçar el camí a seguir i la meta final que es pot aconseguir. Des de l'àmbit universitari, l'investigador/a comença el seu trajecte en el Grau i ha de anar progressant i ampliant els seus coneixements i també les seves fites fins arribar al nivell de Doctor. Aquest es el títol que permet accedir a tots els àmbits de la recerca, a totes les convocatòries oficials i a tots els programes de direcció i creació de I+D+I. Per suposat que, arribat a aquest punt, l'investigador només està a l'inici de la seva carrera, però la perspectiva de treball ja està traçada: sap lo que es gestionar i desenvolupar un macro projecte (com es la tesis doctoral) i ha après que la recerca (l'esperit de pensar, cercar, explorar, verificar, comparar, refutar, recolzar, etc...) no s'acaba mai. Es així com neix i creix l'investigador/a. Dins d'aquest procés de creixement cal estar ubicat en el context en el qual s'està produint la investigació. I es per això que cal conèixer l'Espai Europeu de Investigació (EEI), les seves estructures i les possibilitats que ofereix per fer recerca, tant des de el punt de vista de recursos i connexions com des de la perspectiva de la mobilitat i el poder compartir. En aquest document es presenten també el diferents organismes, institucions i programes que, en el context espanyol i català, estan vinculats i donen suport a l'EEI. De forma específica, s'assenyalen els organismes que potencien la recerca infermera a Europa i els grups de recerca infermera més rellevants. Finalment, es proporciona una estratègia operativa per iniciar el desenvolupament de la recerca infermera en l'EEI: la elaboració del Currículum Vitae Europass i les possibilitats del programa GREC de la Universitat de Barcelona per la elaboració en anglès del CV d'aquells investigadors vinculats contractualment a la UB.
URI: http://hdl.handle.net/2445/17882
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Document OMADO.pdf112.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons