Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179881
Title: Memòria de serveis d’assessorament realitzats a institucions púbiques d’àmbit local i autonòmic 2000-2021
Author: Fundació Solidaritat UB
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: 2021
Abstract: Document que reuneix els contractes de serveis i convenis de col·laboració que la Fundació Solidaritat UB ha executat, entre 2000 i 2021, amb administracions, ONG i altres actors del món local, per a la realització d’assistències tècniques i assessoraments en els àmbits que li són propis: cooperació al desenvolupament; educació per la pau, el desenvolupament i la ciutadania global; atenció i acollida a persones migrants i refugiades; acció social; protecció del medi ambient; etc.
URI: http://hdl.handle.net/2445/179881
Appears in Collections:Memòries d’activitats (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serveis d'assesorament_2000_2021.pdf131.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons