Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180106
Title: Reglament d’ús de la Biblioteca Digital de la Universitat de Barcelona (2022)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Reglaments
Recursos electrònics
Biblioteques digitals
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 5-Sep-2022
Abstract: El Reglament del CRAI Biblioteca de la Universitat de Barcelona determina que aquest serà desenvolupat mitjançant reglaments específics i instruccions d’ús. Entre els serveis als usuaris que el seu article 11 hi ha l’accés als recursos bibliogràfics, documentals i d’informació en un entorn virtual, el qual és objecte del present Reglament. Aquest Reglament estableix l’ús i l’abast dels recursos electrònics (Biblioteca Digital), així com el procediment per a l’autorització d’accés i la normativa d’ús dels recursos de la Biblioteca Digital.
Note: Reglament d'ús de la Biblioteca Digital de la Universitat de Barcelona aprovat la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 29 de setembre del 2015.
Modificat i aprovat per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 15 de juliol de 2022.
Podeu consultar les versions anteriors a recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/180106
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/188639
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reg-crai-dig-2022.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons