Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180321
Title: Normativa d’ús i conservació del fons patrimonial (fons antic i fons documentals) del CRAI de la Universitat de Barcelona (2022)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Patrimoni bibliogràfic
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 5-Sep-2022
Abstract: L’objectiu d’aquestes normes és regular l’accés als fons patrimonials dipositats al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona, específicament al fons antic i als fons documentals, per assegurar-ne una manipulació adequada en la consulta i garantir-ne la conservació i difusió.
Note: Normativa d’ús i conservació del fons patrimonial (fons antic i fons documentals) del CRAI de la Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 8 de juliol de 2021.Modificada i aprovada per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 15 de juliol de 2022.
Podeu consultar les versions anteriors a: http://hdl.handle.net/2445/188712
URI: http://hdl.handle.net/2445/180321
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/188712
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nor-crai-con-2022.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons