Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180653
Title: El model de català escrit en els documents notarials a la Mallorca de la primera meitat del segle XIX
Author: Gené Cerdó, Joan
Director/Tutor: Bernat i Baltrons, Francesc
Keywords: Català
Protocols notarials
Llengua estàndard
Treballs de fi de grau
Catalan language
Notarial protocols
Standard language
Majorca (Spain)
Nineteenth century
Bachelor's theses
Mallorca (Illes Balears)
Segle XIX
Issue Date: 17-Jun-2021
Abstract: [cat] La llengua escrita sempre presenta cert grau d'artificiositat respecte de la parlada. Es tracta d'una elaboració cultural que sol ser causa de la promoció per part d'un poder polític. En el cas de Mallorca, tot i que la llengua havia perdut el favor polític al llarg de l'edat moderna, el model de català escrit es va mantenir força inalterat. El present treball analitza una sèrie de cinc documents notarials de la primera meitat del segle XIX per veure si s'ajusten al model de català tradicional que, amb els canvis esperables en més de cinc segles, es remunta a l'edat mitjana.
[eng] Written language has always a certain degree of artifice compared to spoken language. This process is a cultural development that is commonly caused by the promotion of a political power. In the case of Mallorca, although the Catalan language had lost the political favour along the Modern Age, its model of written language was maintained quite unchanged. The present work analyses a series of five notarial documents from the first half of the 19th century to see if they adjust to the model of traditional Catalan that, with the expected changes in more than five centuries, goes back to the Middle Ages.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Francesc Bernat Baltrons
URI: http://hdl.handle.net/2445/180653
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Joan Gene.pdf479.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons