Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180834
Title: Les percepcions i les actituds de les famílies, determinen les relacions dels infants amb les TIC?
Author: Verdés Mas, Ona
Director/Tutor: Grané, Mariona
Keywords: Tecnologia de la informació
Tecnologia i infants
Treballs de fi de màster
Information technology
Technology and children
Master's theses
Issue Date: 2021
Abstract: [cat] Actualment, l’increment de l’ús de les tecnologies s’està fent més que evident. Els infants comencen a utilitzar les TIC cada vegada a una edat més primerenca. L’accessibilitat que tenen els infants amb les tecnologies és molt elevada, sobretot a les escoles i a les seves llars (Nacions Unides, 2020). S’afirma en diversos estudis, que les famílies d’aquests infants són majoritàriament les responsables que els seus fills i filles utilitzin aquestes eines, ja que són els encarregats de proporcionar-los-hi els mitjans per a poder usar-les (Lauricella i Cingel, 2020). Seguint el que comenta Heredia (2014), citat per Aguilar-Yamuza et al., (2019), sobretot a la primera etapa de la vida, els infants passen la major part del temps amb la seva família. És per aquest motiu, que aquesta interacció, determina el desenvolupament present i futur de l’infant. La influència familiar ve determinada en gran part, per l’estil educatiu dels progenitors, les famílies són les encarregades i les que tenen una influència més elevada en l’educació i el desenvolupament dels seus infants, considerant que són el pilar fonamental de la vida d’una persona. La família ho diu tot sobre el seu infant i viceversa. Així doncs, la influència de la família cap a un infant és un aspecte vital. L’entorn i les persones que envolten a una persona, són fonamentals a la seva vida i les seves experiències, que anirà acumulant al llarg de la seva existència, per les quals pot prendre un tipus de decisions o unes altres. Per tant, si la família és un influent tan important en la vida d’un infant, tot allò que està relacionat amb l’infant i la tecnologia, té també una relació directa amb la família. S’ha decidit dur a terme aquest treball, atès que ve influenciat en gran part d’una investigació més àmplia i profunda realitzada per la Universitat de Barcelona, l’anomenat projecte App2five. Aquest projecte I+D té com a finalitat, buscar la qualitat dels recursos digitals pels infants més petits, a partir d’un estudi de la interacció amb els dispositius mòbils.
Note: Treballs finals del Màster d'Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Mariona Grané
URI: http://hdl.handle.net/2445/180834
Appears in Collections:Màster Oficial - Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_ona_verdés_mas.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons